Ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες ποὺ τελοῦνται στὸν Μεγάλο Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς,
ζωντανὲς ἀναμεταδόσεις γίνονται κυρίως τὶς ἑξῆς ἡμέρες:


Κυριακὴ πρωὶ (06.30´): Μεσονυκτικὸ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη πρωὶ (06.00´): Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη ἀπόγευμα (16.30´ - 17.00): Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Σάββατο πρωὶ (06.00´): Θεία Λειτουργία.


Κυριακὴ πρωὶ (06.30´):  Μεσονυκτικὸ, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

Τετάρτη πρωὶ (06.00´):  Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

Τετάρτη ἀπόγευμα (16.30´ ἤ 17.00´):  Παράκλησις τῶν Ἅγιων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστiνης

Παρασκευὴ πρωῒ (06.00´):  Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

Παρασκευὴ ἀπόγευμα (17.00´):  Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου

Σάββατο πρωὶ (06.00´):  Θεία Λειτουργία.

Κυριακὴ Βαΐων Πρωῒ (06.30´):  Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία

Κυριακὴ Βαΐων Βράδυ (18.30´):  Ἀπόδειπνον, Ὄρθρος

Μεγάλη Δευτέρα:  Πρωῒ (06.00´)   Βράδυ (19.00´)

Μεγάλη Τρίτη:  Πρωῒ (06.00´)   Βράδυ (19.00´)

Μεγάλη Τετάρτη:  Πρωῒ (06.00´)   Βράδυ (19.00´)

Μεγάλη Πέμπτη:  Πρωῒ (06.00´)   Βράδυ (19.00´)

Μεγάλη Παρασκευή:  Πρωῒ (10.00´)   Βράδυ (19.00´)

Μέγα Σάββατον:  Πρωῒ (06.00´)   Βράδυ (23.00´) (Ἀγρυπνία Ἀναστάσεως)

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα ἀπόγευμα (18.00´):  Ἑσπερινὸς (ΑΓΑΠΗ)Πίσω στην αρχική σελίδα